mime spelers

Mimespeler is een zwijgzaam mannetje, maar hij is toch wel nadrukkelijk aanwezig.
Als hij iemand kan helpen, zal hij het zeker niet laten.
Een Pantomime, of kortweg mime, is een vorm van visueel Theater. De acteurs beelden een situatie of verhaal uit met gebaren, mimiek en lichaamstaal.

Pantomime, of kortweg mime, is een vorm van visueel Theater. De acteurs beelden een situatie of verhaal uit met gebaren, mimiek en lichaamstaal.
Mime wordt gebruikt om emoties uit te uitdrukken, handelingen uit te beelden en personages te karakteriseren.
Conventionele gebaren nemen hierbij de plaats van woorden in.
Uiteraard wordt er in gespeelt op het publiek.

 

 

U kunt denken aan 1 x 60 minuten of 2 x 30 minuten binnen 2,5 uur